Aktualne przeglądasz wydarzenie z poprzednich lat. Kliknij tutaj, by zobaczyć aktualną edycję »

Warszawa, Polska | 18-19 listopada I Międzynarodowa Konferencja dotycząca Szkolenia Zwierząt

Witamy na ATM2017
pierwszej konferencji w Polsce dotyczącej metod treningu zwierząt


Celem Konferencji jest przedstawienie biologicznych podstaw i mechanizmów treningu zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dzikich. Naszą misją jest obalenie mitów wciąż przewijających się w wielu publikacjach oraz zaprezentowanie podstawowych metod i technik szkolenia, które są uniwersalne dla wielu gatunków.

Konferencja przeznaczona jest między innymi dla naukowców zajmujących się behawiorem zwierząt towarzyszących, miłośników etologii, ale przede wszystkim dla praktyków zajmujących się treningiem i terapią: behawiorystów, trenerów psów, zoopsychologów, czy też weterynarzy i zootechników, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje.

Konferencja będzie zawierała elementy szkolenia, w szczególności będzie przybliżała nowe metody pracy i naukową ocenę ich skuteczności. Adresowana jest do wszystkich współpracujących ze zwierzętami – jeźdźcy, instruktorzy, trenerzy, czy behawioryści znajdą tu naukowe podstawy ich działalności, a naukowcy będą mogli zgłębić praktyczne zastosowanie i problemy wielu metod. Na konferencji także zostaną omówione etyczne aspekty pracy ze zwierzętami, ze szczególnym naciskiem na samopoczucie i dobrostan podczas treningu.

Zachęcamy delegatów z całego świata, którzy interesują się szeroko pojętym treningiem i zachowaniem zwierząt, do aktywnego uczestnictwa w tej międzynarodowej konferencji. Z przyjemnością zapraszamy Państwa do Polski, aby podzielić się najnowszymi wydarzeniami w dziedzinie badań behawioralnych i treningu zwierząt.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Język wykładowy: polski
Konferencja będzie odbywać się w dwóch językach - polskim i angielskim. Tłumaczenie: symultaniczne

Zapraszamy do współpracy trenerów i behawiorystów oraz wszystkie szkoły dla psów!
Zaprezentujcie się!

Program


Program specjalny
Suzanne Clothier

Rozwiązania w szkoleniu psów

Program "IF / THEN": Rozwiązania w szkoleniu psów. "IF / THEN" może być stosowany w dowolnej metodologii czy nadrzędnej filozofii treningowej, niezależnie od tego, czy celem jest sama przyjemność współpracy ze zwierzęciem, czy trening ma służyć osiąganiu wyższych celów. "IF / THEN" został stworzony, aby przeprowadzić trenerów przez złożony proces podejmowania decyzji związanych z kompleksowym podejściem do psa.

IF / THEN używa szeregu wykresów i pomiarów, aby pomóc trenerom określić charakter psa, i na tej podstawie przeprowadzić indywidualne szkolenie. Trening opiera się na wzmacnianiu odpowiednich zachowań. Jest to dynamiczne podejście, które nawiązuje do mojego pojęcia "etiologii osobniczej" ("the ethology of the individual(TM)"). Szkolenie oparte na "etiologii osobniczej" działa wysoce specyficznie, w stosunku do konkretnego psa, trenera czy problemu behawioralnego.

Julia Robertson

Ćwiczenia dla profesjonalnych trenerów psów

Ten wykład pomoże Ci rozpoznać problemy psów z którymi trenujesz. Umożliwi także Twoim klientom uzyskanie podstawowych umiejętności. Dzięki poznaniu skutecznych technik masażu i naturalnych dla każdego psa ćwiczeń, zwierzęta staną się bardziej sprawne fizycznie i mniej narażone na urazy.

Chirag Patel

Większa kontrola w rękach ucznia – Oddanie treningu zwierzętom

Ogólnie uważa się, że szkolenia przeprowadzamy tylko dla naszych zwierząt, jednak Chirag w swojej prezentacji na nowo nakreśli nam ideę treningu, a na przykładach wideo pokaże, jak owocne mogą być rozmowy ze zwierzętami, z którymi dzielimy przestrzeń naszego życia.

Zrozumieć zachowania poprzez jego analizę

Jest wiele sposobów żeby zbadać zachowanie zwierząt w stosowanym (określonym) otoczeniu. Podczas prezentacji Chraig przedstawi podstawę dla zrozumienia, zarządzania oraz modyfikacji zachowania przy użyciu technologii stosowanej, opartej na nauce zmiany zachowań. Zostawmy więc zdrowy rozsądek, łamiąc kilka powszechnych, ale błędnych koncepcji i mówmy poprzez zachowanie.

Sobota, 18 listopada
8:00 - 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 SESJA I: Mechanizmy uczenia się - prowadząca Ewa Joanna Godzińska
9:00 - 9:30 Wzmocnienie sensoryczne oraz inne sposoby wzmacniania bez użycia jedzenia, picia lub bólu
Prof. dr hab. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN, Pracownia Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej
9:30 - 10:00 Kij czy marchewka - rola układu nagrody w procesach uczenia się
Dr Paweł Boguszewski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Modeli Zwierzęcych
10:00 SESJA II: Trening psów - prowadząca mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
10:00 - 12:00 Program "IF / THEN": Rozwiązania w szkoleniu psów
Suzanne Clothier
12:00 - 12:20 Przerwa kawowa
12:20 - 14:20 Ćwiczenia dla profesjonalnych trenerów psów
Julia Robertson
14:20 - 14:40 "Nature or nurture?" - czyli jak efektywnie komunikować się z psem, by osiągać lepsze wyniki w sporcie (na przykładzie agility)
Dr Anna Reinholz, Zakład Psychologii Zwierząt Wydział Psychologii UW, Magdalena Ziółkowska, trener psów, trener agility OneMind Dogs
14:40 - 15:00 Szkolenie psów wykrywających zapach choroby
Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Zakład Zachowania się Zwierząt
15:00 - 16:00 Przerwa, Sesja posterowa
16:00 - 16:20 Próby pracy
Dr inż. Katarzyna Fiszdon, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny
16:20 - 16:40 Zasady wyboru psów do AAI (Animal Assisted Intervention)
Dr Agnieszka Boruta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
16:40 - 17:00 Ocena i metody pracy z psem agresywnym
Sylwia Karkowska, instruktor szkolenia psów, behawiorysta, ewaluator psów agresywnych, Szkoła dla psów SuperrDOG
17:00 - 17:30 Trening a pojęcie potrzeby, czyli jak ujarzmić psa nadpobudliwego
Mgr inż. Agata Maria Kokocińska-Kusiak
Zakończenie pierwszego dnia konferencji.
Niedziela, 19 listopada
9:00 SESJA III: Trening innych zwierząt - prowadzący dr hab. Tadeusz Kaleta, prof. SGGW
9:00 - 10:40 Większa kontrola w rękach ucznia – Oddanie treningu zwierzętom
Chirag Patel
10:40 - 11:00 Jak możemy trenować mrówki i co z tego wynika
Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Etologii
11:00 - 11:20 Trening medyczny płetwonogich w ogrodzie zoologicznym
Mgr inż. Milena Korzeluch, zootechnik, zoopsycholog, opiekun zwierząt we wrocławskim ZOO
11:20 - 11:40 Stosowanie technik uczenia w modyfikacji zachowania kotów z problemami behawioralnymi - szanse i ograniczenia
Mgr Andrzej Kłosiński, behawiorysta praktykujący COAPE, psycholog
11:40 - 12:00 Trening zwierząt laboratoryjnych
Dr Grzegorz Juszczak, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Zakład Zachowania się Zwierząt
12:00 - 12:20 Przerwa kawowa
12:20 - 12:40 Najpierw wytresuj kurczaka - zwierzę modelowe jako narzędzie szkolenia trenerów
lek. wet. Jakub Gołąb
12:40 - 13:00 Moc odczulania czyli przesuwanie granic tego co jest niemożliwe. Procedury medyczne i badawcze u ssaków morskich
Mgr Mikołaj Zybała, biolog morza, trener ssaków morskich, profesjonalny członek IMATA, współzałożyciel i współwłaściciel Animal Training Bay.
13:00 - 13:20 Znaczenie treningu zwierząt w ogrodach zoologicznych
Dr hab., Prof. SGGW Tadeusz Kaleta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, członek Rady Naukowej w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
13:20 - 14:50 Zrozumieć zachowania poprzez jego analizę
Chirag Patel
14:50 - 16:00 Przerwa, Sesja posterowa
16:00 SESJA IV: Trening koni - prowadząca dr hab. Dorota Lewczuk, prof. IGHZ PAN
16:00 - 16:20 Dobrostan koni wierzchowych
Dr hab., Prof. IGHZ PAN, Aleksandra Górecka-Bruzda, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
16:20 - 16:40 Historyczne aspekty głównych kierunków szkolenia jeździeckiego koni ze szczególnym uwzględnieniem roli polskiej szkoły jeździeckiej
Arkadiusz Łankowski
16:40 - 17:00 Naturalne i niekonwencjonalne metody wspomagania treningu koni
Dr hab. Iwona Janczarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
17:00 - 17:20 Specyfika problemów zachowania koni wyścigowych
dr Jacek Łojek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
Małgorzata Łojek, Stajnia Wyścigowa
17:20 - 17:40 Monitoring treningu koni
Dr hab. Ewa Szarska, WIHE W-wa, Dr hab. Dorota Lewczuk IGHZ PAN Jastrzębiec
17:40 - 18:20 Przygotowanie koni do podjęcia roli trenera w trakcie programów rozwojowych z końmi
Agata Wiatrowska, HorseSense
18:20 - 18:30 Zakończenie konferencji.
Ogłoszenie wyników konkursów.
Podziękowania.

Zgłoszenia abstraktów


Formularze zgłoszeniowe abstraktów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.10.2017

Materiały konferencyjne otrzymają wszyscy uczestnicy w postaci książki abstraktów i referatów.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres:
Postery powinny być w formacie A1 (układ pionowy)

Rejestracja


Rejestracja zamknięta!

Wpłaty uczestników:

  • Rejestracja - 450 zł

Opłaty prosimy dokonać na konto:
62 1940 1076 3045 6622 0002 0000

Polskie Towarzystwo Etologiczne
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
Bank Credit Agricole

* Od 6 listopada nie będzie możliwości wycofania wpłaty.

Formularz rejestracyjny prosimy przesyłać na adres:

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ DYPLOM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Dojazd i zakwaterowanie


Miejsce konferencji:

Wydział Nauk o Zwierzętach,
Budynek 23, aula 1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Zakwaterowanie: Warsaw Plaza Hotel

Na hasło "ATM2017"
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 240 zł brutto,
dwuosobowy ze śniadaniem 290 zł brutto

Rezerwuj

Komitet naukowy


prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska - przewodnicząca komitetu naukowego

prof. dr hab. Wojciech Pisula

dr hab. Dorota Lewczuk, prof. IGHZ

dr Anna Reinholz

prof. Tadeusz Kaleta

mgr inż. Agata Maria Kokocińska-Kusiak

Komitet organizacyjny


Agata Maria Kokocinska

mgr inż. Agata Maria Kokocińska-Kusiak
przewodnicząca komitetu organizacyjnego, główny koordynator i pomysłodawca konferencji
a.kokocinska@ighz.pl

mgr Kamila Braulińska
zastępca
register@atm2017.eu

dr hab. Dorota Lewczuk, prof. IGHZ
d.lewczuk@ighz.pl

lek. wet. Katarzyna Barłowska
k.barlowska@ighz.pl

mgr inż. Karolina Hołda
karolina_holda@sggw.pl

dr Agnieszka Boruta
agniszka_boruta@sggw.pl

mgr Adrianna Siedlecka
register@atm2017.eu

dr Julita Korczyńska

Relationship manager Milena Beli
pozyskanie sponsorów
biuro@atm2017.eu

Hanna Michnowska
tłumaczenia i korekta tekstów angielskich

Organizatorzy konferencji


Polskie Towarzystwo Etologiczne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk o Zwierzętach

Patronat strategiczny


Patronat medialny


Sponsorzy


Sponsor główny
Animals Day
Germapol
PupilFoods
Fish 4 Dogs
Nature - Dieta prosto z natury
Skład karmy - Karmy super premium
Eden - Holistic Pet Food

Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy! W celu zapoznania się z ofertą sponsorską zapraszamy do kontaktu: